top of page

Vad är ett familjehem?

  • Ett familjehem är ett hem där 6-10 barn bor tillsammans med sina husföräldrar.

  • Husföräldrarna är ett gift par som har godkänts av vår NGO i Nepal och av oss. De har hand om den dagliga verksamheten och barnens fysiska, psykiska och andliga välbefinnande.

  • Ett familjehem kan vara en lägenhet eller finnas i ett eget hus och följer Nepals lagar och regler för hur ett barnhem ska drivas och skötas.

  • Ett familjehem är en permanent plats för barnen att växa upp på. Man kan stanna tills man är myndig och har alltid möjlighet att komma tillbaka på högtider eller vid krissituationer.

  • Ett familjehem är en trygg plats med tydliga regler och där tillsynen är god genom lokala kontakter.

  • Ett familjhem tar emot barn enbart baserat på behov och gör ingen skillnad på ras, kast, religion, kön eller kulturell tillhörighet.

bottom of page