Vanliga frågor och svar / FAQ

FAQ

Vilka partners har ni Nepal / What partners do you have in Nepal?

Vi jobbar tillsammans med en förening, eller NGO, i Nepal som heter Family Children Home Nepal. Den drivs av Bobby Adhikari i Kathmandu och har en egen styrelse. Den är registrerad i Nepal. 

Bobby Adhikari är en personlig vän och sköter det mesta i Nepal, som bokföring, personal frågor, rapportering och annat. Han har lång erfarenhet inom arbete med barnhem och med barn i Nepal.

-

We are working with an NGO in Nepal called Family Children Home Nepal. We started it through our local contact in Nepal and it has its own board, with our contact as the chairman. His name is Bobby Adhikari and he is both a personal friend and a very experienced children's welfare worker who has extensive experience with children's home. He is in charge of all bookkeeping, reporting, personel and whatever else relates to the family homes that we run.

Hur mycket av donationerna går fram / How much of the donations go to Nepal?

Vi har inga anställda och vi har väldigt små utgifter vilket betyder att nästan 100% av alla donationer går direkt till familjehemmet eller det specifika ändamål som du har valt.

De administrativa avgifterna utgör cirka 2% och består av kostnader för hemsida, utskick och bankavgifter.

-

We don't have any employees and our expenses are very small. Almost 100% of all donations go straight to the family home, i.e. the children. Sometimes you have the option of contributing to a specific purchase and in those cases 100% of all donations go to that purchase. 

Our administrative costs run about 2% and include website expenses, handouts and flyers as well as bank fees.

Hur vet ni hur det går i Nepal / How do you know what is going on in Nepal?

Vi har daglig kontakt med vår kontaktperson i Kathmandu och har även möjlighet till direktkontakt via Facebook med husföräldrarna på familjehemmet. Vi får rapporter regelbundet och får även uppdateringar med bilder på barn och familjehem.

 

Vi reser också till Nepal för att inspektera och träffa familjehemmet och personalen på plats samt utforska möjligheter för nya familjehem vid behov.

-

We are in daily contact with our contact, Bobby Adhikari, in Kathmandu, Nepal. We are also, thanks to Facebook, in contact with the houseparents at the family home in Belauri which allows for immediate communication and picture updates. 

We recieve regular family home reports and updates from Bobby Adhikari, in regards to financial records and all things pertaining to the Family home.

 

We also travel to Nepal to check on the family home and explore new possibilities for future family homes.

Kan jag ge en donation/handla med kontokort (VISA, Mastercard) / Can I donate/purchase items using a credit card?

Ja, det går utmärkt. Klicka på den gröna cirkeln "Donate online" och fyll i önskat belopp. Sedan väljer du "Checkout" och fyller formuläret på nästa sida precis som en vanlig transaktion på nätet. Du behöver inte ett PayPal konto för att betala med kontokort. Välj alternativ "Don't have PayPal account".

-

Yes, of course. Click on the green circle "Donate online". Fill in the amount and add the item to the cart.  The chose "Checkout" and fill in the information required and you are done. You don't need a Paypal account to pay with a credit card and can chose "Don't have a Paypal account."

Har ni ett organisationsnummer / Are you a registered NGO?

Ja. 802471-6352

-

Yes, in Sweden. Our organisation number is 802471-6352.

Kan man bli fadder för ett barn / Can I sponsor a specific child?

För närvarande är det inte möjligt men vi undersöker om det är möjligt i framtiden och återkommer när vi har besked.

-

Not at the moment but we are investigating the possibility and will return with more information.

Please reload

Kontonummer (Sverige): 81059 - 9344586541

SWISH: 123 421 2635

SMS betalning: Skicka ett SMS till 72456 med texten FAMILYHOME100 eller FAMILYHOME200

Bankgiro: 172-6520

 

Kontonummer (Norge): 1020.20.05344

 

Checks (US, tax deductible): 

New Hope International Ministries

1 Macklem Dr.

40390 Wilmore, KY

(mark your check with NEPAL)

 

 

 

info@thefamilyhome.se

 

Org.nr.: 802471-6352

  • Facebook Black Round

copyright 2021 - The Family Home

bilder får inte användas utan tillstånd